Home

Bezoek

Contact

Documenten

Foto’s

Links

Muurschilderingen

Orgel

Pastorie

Restauratie

Vieringen

VZW

Pastorie

Op 29/4/2006 werd de gerenoveerde pastorij van Aldeneik  officieel geopend. 
Zij is eigendom van de kerkfabriek Sint Anna Aldeneik.

De pastorij bestaat uit twee verdiepingen. 
De verdieping wordt verhuurd.
De parochie huurt de gelijkvloerse verdieping  en de tuin.

Als dienst aan de bevolking en om deze mooie locatie nog beter te benutten, heeft de parochie besloten dat verenigingen, groeperingen en individuen de lokalen mogen huren.
Omdat veel mensen informeren naar de gebruiksmodaliteiten, drukken wij de integrale versie van het gebruiksreglement van de pastorie af op deze site.

Huurprijzen zijn vermeld in het gebruiksreglement.

Reserveringen:
 
Mathieu Coenen, voorzitter (0478/642544)                                                         
André Opsteyn, secretaris (089/563234)Gebruiksreglement pastorie Hamontweg 112 B-3680 Aldeneik-Maaseik              (vanaf 01/03/2024)

Reserveringen:
Secretariaat kerkfabriek: André Opsteyn 089/563234

1. Bestuur
De Kerkfabriek Sint-Anna Aldeneik stelt de gelijkvloerse verdieping en de tuin van de pastorie in Aldeneik beschikbaar voor het parochiale en het socioculturele leven in de parochie Aldeneik en de gemeente Maaseik. De voorwaarden voor het gebruik ervan staan in dit gebruiksreglement.

2. Beschikbare ruimten
De ruimten die in de pastorie beschikbaar kunnen worden gesteld zijn:
    - de grote zaal (maximumcapaciteit 25 personen, 34 m²);
    - een volledig ingericht keukentje
    - twee toiletten;
    - de ommuurde pastorietuin;
    De kleine zaal (12 m²) dient als archiefruimte voor de kerkfabriek en de parochie.

3. Wie kan aanvraag doen?
Elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging kan vragen om de pastorie te mogen gebruiken voor activiteiten zoals omschreven in punt 4.

4. Aard van de activiteiten  
De pastorie kan gebruikt worden voor verschillende activiteiten zoals vergaderingen, studiedagen, voorstellingen, familiefeesten .... Zijn niet toegelaten: danspartijen, fuiven, activiteiten met geluidsoverlast of waarvoor toelating van politie en brandweer nodig is, activiteiten met een commerciële inslag of bedoeling en activiteiten met een verwachte publieksopkomst die de capaciteit van de ruimtes overschrijdt.

5. Aanvraag
Een aanvrager dient minimum één maand op voorhand een aanvraag in bij het secretariaat kerkfabriek: André Opsteyn 089/563234.
De aanvrager omschrijft hierin duidelijk de aard van de geplande activiteit, vermeldt de gewenste ruimte, datum en uren en het verwachte aantal deelnemers. De gebruiker kan het aangevraagde gebruik schriftelijk annuleren:

6. Gebruiksvergoeding
- verenigingen en groeperingen betalen 25 euro per dag;
- privépersonen betalen 120 euro per dag;
- directe medewerkers van de parochie of kerkfabriek betalen 60 euro per dag;
- de pastorie staat ter beschikking voor begrafenissen; families worden onthaald op koffie, thee of           frisdrank (hiervoor wordt een vergoeding van 60 € aangerekend).
- de gebruiker betaalt de vergoeding ten laatste één week vóór de activiteit.

7.Waarborg                                                                                                                                              De waarborg voor het gebruiken van de pastorie bedraagt 150 euro en wordt bij het afhalen van de sleutel betaald aan André Opsteyn 089/563234, secretaris kerkfabriek.
De waarborg zal worden terugbetaald:                                         
* na vaststelling dat de accommodatie in zijn oorspronkelijke staat werd achtergelaten;
* indien er geen schade werd aangericht;
* per gebroken of ontbrekend stuk servies of bestek wordt 5 euro van de waarborg ingehouden.
                                                                                                                                                                         8. Niet toegelaten werkzaamheden
Er mogen in de lokalen van de pastorie geen timmerwerken of andere constructiewerkzaamheden worden uitgevoerd. De wandbekledingen, muren en vloeren dienen ongeschonden te blijven. Er mag niet worden beplakt, gekapt, genageld, geboord of verankerd.

9. Schade
De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die tijdens de activiteit werd veroorzaakt in/aan het gebouw of in/aan de tuin. Die schade geeft aanleiding tot een vergoeding gelijk aan de herstellingskosten en wordt door de kerkfabriek aangerekend.                                                                                                                                 

10. Rustig gebruik
De gebruiker zorgt ervoor dat:
- het maximum toegelaten aantal personen in de lokalen niet wordt overschreden;
- burenhinder, foutparkeren of overlast voor de omgeving op welke wijze ook, wordt vermeden;
- het rookverbod strikt wordt nageleefd;
- de lokalen na gebruik in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten;

11. Poetsen en opruimen                                                                                                                         Na de activiteit moet de gebruiker de gebruikte lokalen in de pastorie grondig poetsen en alle afval meenemen. Ook de pastorijtuin moet afvalvrij zijn. Poetsgerief is aanwezig in de bergruimte en moet na gebruik weer terug in die ruimte worden geplaatst. Indien de gebruiker niet of niet grondig heeft gepoetst of opgeruimd, wordt hem hiervoor een bedrag van 75 euro aangerekend.

12. Burgerlijke aansprakelijkheid
De burgerlijke aansprakelijkheid van gebruikers ten aanzien van derden wordt niet gedekt door een verzekeringspolis van de kerkfabriek. De gebruikers dienen zich voor dergelijk risico zelf te verzekeren.

13. Diefstal, verlies of beschadiging van materiaal
De kerkfabriek Sint Anna Aldeneik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van materiaal dat toebehoort aan de gebruiker of betrekking heeft op de activiteit die hij organiseert.

14. Onvoorziene gevallen
     De kerkfabriek Sint Anna Aldeneik regelt alle onvoorziene gevallen.

 

Namens de Kerkfabriek Sint-Anna Aldeneik:
Mathieu Coenen, voorzitter (0478/642544)
André Opsteyn, secretaris (089/563234)

 

 


Foto's

Gebruiksreglement

pastoriezegel