Home

Bezoek

Contact

Documenten

Foto’s

Links

Orgel

Pastorie

Restauratie

Vieringen

VZW

Vieringen

Eucharistieviering
Er is geen maandelijkse eucharistieviering meer in de St. Annakerk.

Doopsel
In onze federatie zijn er vaste zondagen waarop doopvieringen plaatsvinden.
De parochies Wurfeld en Maaseik wisselen elkaar maandelijks af. De doopvieringen zijn hier op de vierde zondag van de maand om 14.00 u. In deze parochies komen we met de ouders samen op vrijdagavond, 10 dagen voor het doopsel.

In Aldeneik is er om de 2 maanden een doopviering. Deze gaat door op de 2e zondag van de maand en ook om 14.00 u. Na afspraak is er een doopgesprek bij de ouders thuis.

Eerste communie
Dit feest wordt gevierd op de zondag na O.-L.-Heer Hemelvaart. De werkgroep 'eerste communiepastoraal' zorgt voor de inschrijving alsook voor de oudercontacten.

Huwelijk
​Wie een kerkelijk huwelijk wenst te regelen neemt best contact op met een van de parochiepriesters. Indien het huwelijk gesloten wordt in een dienst van woord en gebed (geen eucharistieviering) dan kan men ook terecht bij een diaken.

Vormsel
​Het heilig vormsel wordt toegediend op de zaterdag na Pasen in de Sint-Catharinakerk.
Deze viering is voor alle vormelingen van de federatie. Een groep catechisten bereidt de vormelingen voor op deze stap in hun leven door een jaar lang met deze jongeren op weg te gaan. Dat wil zeggen: de vormelingen nemen deel aan catechesemomenten en aan vieringen zoals op voorhand is afgesproken.

Ziekenzalving
​Vanuit een geloofshouding is het zeer zinvol te bidden met en voor zieke mensen. Het sacrament van de ziekenzalving brengt vaak rust en een gevoel van geborgenheid. Voor het toedienen van dit sacrament kan men contact opnemen met het secretariaat van de dekenij of rechtstreeks met een priester.

 

 
zegel